Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyrsiau busnes ar-lein am ddim gyda Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Mae miloedd o bobl yn defnyddio BOSS i helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau busnes. Mae'n ffordd syml o ddysgu ar-lein a gall helpu i ddatblygu eich busnes.  

Mae pob cwrs wedi'i greu gan arbenigwyr cymwys, profiadol i sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu ar-lein gorau posib. Gallwch ddefnyddio BOSS ar unrhyw ddyfais, boed yn ffôn symudol, yn ddyfais tabled neu'n gliniadur, unrhyw le 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  

Beth am roi hwb i'ch busnes a rhoi cynnig ar y cyrsiau isod sydd ar gael nawr:

Os ydych chi'n awyddus i ehangu eich gwybodaeth ymhellach yna cofrestrwch ar BOSS  lle gallwch gael mynediad at 108 o gyrsiau cwbl ddwyieithog. Gyda gwasanaeth sgwrsio'n fyw a llinell ffôn ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych chi.  

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel