Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth!!

I ddathlu a chefnogi Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, ar Ddolydd y Castell, Y Fenni, yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, mae Busnes Cymru’n cynnal cystadleuaeth.

Y cwbl sydd angen i chi wneud ydy dilyn ein cyfrif Instagram Busnes Cymru newydd cyn i Eisteddfod Genedlaethol 2016 ddod i ben. Bydd enw pawb sy’n dilyn y cyfrif Cymraeg erbyn diwedd yr Eisteddfod, bnawn Sadwrn, 6 Awst, yn mynd i het, ac fe allech ennill Tocyn Crwydro Tridiau Cadw i’r teulu.

 

Amodau a thelerau’r gystadleuaeth

 

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel