Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth arloesi edie Live

Mae edie Live yn cysylltu gweithwyr proffesiynol o’r sector cyhoeddus a phreifat ym maes ynni a chynaliadwyedd â’r wybodaeth, y cyflenwyr a’r syniadau a all wneud eu busnesau’n fwy cynaliadwy.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i fusnesau bach a chanolig sydd wedi datblygu technoleg, system, proses neu fodel busnes newydd neu sy’n cael eu datblygu.

Dyma’r meini prawf ar gyfer ymgeisio:

  • Mae’n rhaid i chi fod wedi cyrraedd y camau prototeip a/neu brofi/treialu
  • Ni ddylai fod ar gael yn fasnachol eto
  • Mae’n rhaid i chi ganolbwyntio ar wella perfformiad neu fanylion cynaliadwyedd

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 18 Mawrth. Os byddwch chi’n llwyddiannus, bydd cyfle i chi ddangos eich syniad arloesol yn yr NEC Birmingham rhwng 17 ac 18 Mai 2016.

Bydd enillydd y gystadleuaeth parth arloesi yn derbyn pecynnau cymorth gwerth hyd at £6,000.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan edie Live

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel