Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cystadleuaeth datblygiadau newydd mewn trafnidiaeth

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn darparu grant i ariannu datblygiad technoleg newydd yn y sector trafnidiaeth.

Mae’r cynllun ariannu ar gael i ficrofusnesau, busnesau bach a chanolig neu’r byd academaidd, i gefnogi prosiectau ymchwil a allai arwain at ddatblygu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau trafnidiaeth newydd, llwyddiannus.

Mae’r Grant Arloesi Ymchwil Trafnidiaeth - Technoleg yn cynnig ariannu prosiectau 100% mewn 3 maes gwahanol:

  • syniadau trafnidiaeth newydd - bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael grantiau wedi’u hariannu'n llawn o hyd at £25,000
  • atebion i heriau ym maes diogelwch hedfan - mae £300,000 ar gael i hyd at 10 o brosiectau
  • systemau trafnidiaeth ddeallus - £150,000 i ariannu rhwng 3 a 6 prosiect

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 22 Awst 2016, a bydd y prosiectau ar waith rhwng 19 Medi 2016 a 9 Ionawr 2017.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Yr Adran Drafnidiaeth lle gallwch hefyd weld y gweminarau

Share this page: 
Conversion pixel