Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadleuaeth Stryd Fawr Orau Prydain

Mae’r gystadleuaeth sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, yn dathlu’r gwaith gwych a gaiff ei wneud i adfywio, addasu ac arallgyfeirio strydoedd fawr y genedl ac mae’n gyfle i gynghorau, busnesau, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr ddysgu oddi wrth y goreuon.

Yn ogystal â’r wobr ariannol, bydd yr enillwyr yn cael cymorth a mentora penodedig gan arbenigwyr o’r diwydiant a allai amrywio o hyfforddiant un-i-un i gyngor ar farchnata digidol.

Bydd tasglu hyfforddiant arbenigol cawr y Rhyngrwyd, Google, yn darparu hyfforddiant i enillwyr y categorïau hefyd ar sut i fanteisio i’r eithaf ar eu sgiliau digidol.

Y 9 categori ar gyfer y gystadleuaeth llefydd yw:

 • Stryd Fawr Orau – Canol Dinas
 • Stryd Fawr Orau – Canol Tref
 • Stryd Fawr Orau – Tref Farchnad (fach)
 • Stryd Fawr Orau – Tref Farchnad (fawr)
 • Stryd Fawr Orau – Cymuned Glan Môr
 • Stryd Fawr Orau – Pentref
 • Canolfan Leol Orau – canolfan siopa neu barêd o siopau
 • Stryd Fawr Orau - Llundain
 • Seren Newydd - i gydnabod y trefi sydd wedi gweddnewid yn llwyr

Y 4 categori ar gyfer y gystadleuaeth i unigolion yw:

 • Rheolwr Siop neu Gyflogai Gorau o Sefydliad / Manwerthwr Cenedlaethol
 • Rheolwr Siop neu Gyflogai Gorau o Fusnes Annibynnol / Bach
 • Rheolwr Marchnad, Gweithredwr, Ffermwr neu Fasnachwr Gorau 
 • Rheolwr neu Gyflogai Gorau o dan 25 oed o fusnes ar y stryd fawr

Caiff y 3 sy’n cyrraedd y brig ym mhob categori eu cyhoeddi ym mis Hydref. Am ragor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ewch i wefan The Great British High Street.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener, 9 Medi 2016.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel