Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cystadleuaeth ymchwil a datblygu

Mae Innovate UK yn cynnal cystadleuaeth i annog prosiectau ymchwil a datblygu ac astudiaethau dichonolrwydd a fydd naill ai’n:

  • datblygu dyfeisiadau prototeip ac arddangosyddion technolegau cwantwm neu dechnolegau sy’n rhan ohonynt; neu’n
  • gwella dealltwriaeth o’r heriau a wynebir o ran y farchnad, busnes a thechnoleg wrth gyflwyno dyfais neu wasanaeth newydd i’r farchnad

I fod yn gymwys i wneud cais am arwain prosiect, mae’n rhaid i chi fodloni'r canlynol:

  • bod yn fusnes sydd wedi’i leoli yn y DU
  • bod yn fusnes o unrhyw faint
  • cynnal eich prosiect yn y DU
  • cydweithio ag eraill (busnesau, sylfaen ymchwil neu’r trydydd sector)

Mae’n rhaid i chi gofrestru cyn hanner dydd, ddydd Mercher 28 Medi, 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel