Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cystadlu am gyllid: prosiectau arloesol ar gyfer cerdded a seiclo

Bydd yr Adran Drafnidiaeth yn rhoi hyd at £470,000 ar gyfer prosiectau arloesol sy'n arwain at fwy o gerdded a seiclo.

Bydd y cynigion yn mynd i’r afael â’r rhwystrau sy'n bodoli ar hyn o bryd ac yn annog pobl i fynd i fwy o lefydd ar droed neu ar feic. Gall y syniadau arloesol fod ym maes technoleg, seilwaith, gweithgynhyrchu neu newid ymddygiad, er enghraifft.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i unigolion, grwpiau a sefydliadau. Mae'n arbennig o addas ar gyfer busnesau bach a chanolig sydd yn eu cyfnod cynnar. Gall partneriaid yn y diwydiant, fel llywodraeth leol, y trydydd sector a’r sector annibynnol, gyflawni’r prosiect ar eu pen eu hunain neu gydag eraill.

Mae 2 gam i’r gystadleuaeth hon. Mae hyd at £170,000 wedi'i ddyrannu ar gyfer cam 1 a hyd at £300,000 ar gyfer cam 2:

  • Cam 1: prawf o gysyniad. Dylai’r prosiectau bara am hyd at 15 wythnos ac amrywio o ran maint, hyd at gyfanswm cost o £25,000 yr un.
  • Cam 2: prosiectau arddangos. Dylai’r prosiectau bara am hyd at 9 mis. Gallant amrywio mewn maint, hyd at gyfanswm o £100,000 y prosiect.

Rhaid i chi gofrestru cyn hanner dydd ar 7 Mehefin 2017 a chyflwyno eich cais cyn hanner dydd ar 14 Mehefin 2017.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad ar gyfer eich busnes, darllenwch yr adran Arloesi.

 

 

 

 

Share this page: 
Conversion pixel