Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 8 Mawrth 2018

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod byd-eang i ddathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae’r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu er mwyn cyflymu cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Bob blwyddyn, bydd llawer o ddigwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael eu cynnal ym mhob cwr o’r byd - cyfarfodydd, cynadleddau, gwobrau, arddangosfeydd, gwyliau, rasys hwyl, digwyddiadau corfforaethol, perfformiadau mewn cyngherddau, digwyddiadau siarad, cyfarfodydd digidol ar-lein a mwy.

Os ydych chi’n cynnal digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gallwch gyhoeddi eich digwyddiad ar eu llwyfan am ddim. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel