Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dydd Mawrth Digidol

 

Dydd Mawrth Digidol ydy’r digwyddiad rhwydweithio misol ar gyfer sector technoleg Cymru. Mae’n cael ei gynnal ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis. Mae’n casglu ynghyd cymdeithas weithredol a brwd sydd wedi ymrwymo i hybu cyfleoedd a thwf economaidd drwy dechnolegau digidol.

Cynhelir y digwyddiad Dydd Mawrth Digidol am ddim nesaf ar 6 Chwefror 2018 rhwng 5pm a 7pm yn One Canal Parade, Caerdydd, CF10 5BF.

Felly os ydych chi’n dal yn ansicr sut mae eich busnes am fynd i’r afael â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) erbyn mis Mai, dewch draw i gael gwybodaeth.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Dr Kerry Beynon, Partner yn Acuity Legal 

  • John Davies, Cyfarwyddwr yn Pervade Software

  • Richard Sheppard, Cyfarwyddwr yn Interceptor Solutions 

  • Damon Rands, Rheolwr Gyfarwyddwr yn Wolfberry 

  • Matthew Sykes, Rheolwr Busnes yn Yolk Recruitment 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eventbrite.

I gael gafael ar hyfforddiant yn ymwneud â busnes, gweithdai, digwyddiadau rhwydweithio, seminarau a mwy gan amrywiaeth o sefydliadau, tarwch olwg ar Ddigwyddiadur Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel