Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dydd Mawrth Digidol

Mewn byd sy’n fwy cysylltiedig nag erioed, nid datrysiadau caledwedd yn unig sy’n cadw’r DU yn ddiogel. Wrth i’r diwydiant amddiffyn wynebu nifer cynyddol o fygythiadau amlddisgyblaethol a datblygedig, mae sefydliadau fel y Weinyddiaeth Amddiffyn a Phencadlys Cyfathrebu’r Llywodraeth yn galw ar y farchnad dechnoleg i’w paratoi â datrysiadau ataliol, chwim, aflonyddgar a rhai nad ydynt yn draddodiadol ynghyd â gwrth ddatrysiadau.

Mae’r diwydiant amddiffyn erbyn hyn yn chwilio am gyfryngau cymdeithasol, deallusrwydd artiffisial, data mawr, diogelwch seibr, roboteg, y rhyngrwyd o bethau, a darparwyr systemau ymreolaethol ac yn eu comisiynu. Mae hyn yn esgor ar gyfle sy’n costio miliynau o bunnoedd er mwyn cychwyn a gwella’r sîn technolegol yn fwy nag erioed.

Ar 2 Mai, bydd y digwyddiad Dydd Mawrth Digidol nesaf yn rhoi trosolwg i chi o’r farchnad hon ac yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd at gleientiaid a ffrydiau refeniw newydd.

Bydd siaradwyr arbenigol wrth law gan gynnwys y ‘Cyflymydd Amddiffyn a Diogelwch’ o’r Weinyddiaeth Amddiffyn. Sefydlwyd y corff newydd i sicrhau bod technoleg arloesol yn cyfrannu at amddiffyn a diogelu’r DU. Yn ogystal â hyn, gan gydnabod pwysigrwydd y gadwyn gyflenwi BBaCh, maent wedi cytuno ar darged gwario caffael newydd o 25% gyda’r Cabinet erbyn 2020.

Cynhelir i digwyddiad hwn, sydd am ddim, yn Innovation Point, Casnewydd rhwng 5:00pm to 7:30pm, a gallwch archebu lle ar wefan Eventbrite.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel