Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Eisteddfod Genedlaethol 2018 – Caerdydd

Cynhelir Eisteddfod 2018 yn Caerdydd rhwng 3 Awst a 11 Awst 2018. Mae'r ŵyl yn denu tua 150,000 o ymwelwyr a thros 250 o stondinau– yn fusnesau, crefftwyr, elusennau, sefydliadau – ychydig o bopeth – mecca ar gyfer siopwyr – a’r siop dros dro orau y cewch chi byth!  

Gyda channoedd o weithgareddau o bob math yn ystod yr wythnos ac ymgyrch gyfathrebu gynhwysfawr i ddenu ymwelwyr, gallwch chi fod yn rhan o’r bwrlwm  a’r hwyl i gyd – yn gwerthu’ch cynnyrch neu wasanaeth – yn ehangu’ch busnes a denu cwsmeriaid newydd. Felly beth am fachu ar y cyfle  hyrwyddo eich busnes drwy logi stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Eisteddfod.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel