Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Elusennau corfforaethol – newidiadau deddfwriaethol

O fis Ionawr 2018, bydd elusennau corfforaethol yng Nghymru a Lloegr yn gallu trawsnewid i fod yn sefydliadau corfforaethol elusennol (CIOs) o dan y rheoliadau newydd a gyflwynwyd gan Ddeddf Elusennau 2011.  Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi amserlen ar gyfer trawsnewid yn raddol a fydd yn galluogi elusennau corfforaethol sydd ag incwm blynyddol o lai na £12,500 i drawsnewid gyntaf. 

Bydd y broses drawsnewid yn agored i bob elusen gorfforaethol o fis Awst 2018 ymlaen. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel