Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Entrepreneuriaid ym maes amddiffyn a diogelwch yn cael gwahoddiad i wneud cais ar gyfer Pitch@Palace

Ymddiriedolaeth elusennol yw Pitch@Palace a'i nod yw arwain, helpu a chysylltu busnesau yn eu camau cynnar â chefnogwyr posibl, gan gynnwys Prif Weithredwyr, pobl ddylanwadol, buddsoddwyr angel, mentoriaid a phartneriaid busnes.

Mae Pitch@Palace  9.0 yn chwilio am atebion arloesi i wella’r cymorth a’r amddiffyniad sydd ar gael i ddynion a menywod sy'n gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y DU, ar draws ystod o heriau.

Mae’r meysydd hyn yn cynnwys:

  • perfformiad personél a hyfforddiant
  • manteisio ar y twf o ran gwasanaethau meddygol ac adsefydlu
  • cipio, prosesu a dadansoddi data
  • sicrhau mwy o effeithlonrwydd drwy ddefnyddio gwasanaethau awtomatiaeth ac ymreolaeth
  • diogelwch personol, dillad diogelwch ac estyniad dynol
  • rhith realiti neu realiti estynedig ac efelychu
  • rheoli logisteg

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Pitch@Palace .

I gael gwybodaeth am y cymorth a’r cyllid sydd ar gael i’ch helpu i arloesi, ewch i dudalennau Arloesi Busnes Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel