Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Forward Ladies – Gwobrau Cenedlaethol Menywod ym myd Busnes 2018

Gwobrau Cenedlaethol Forward Ladies yw'r dathliad mwyaf o fenywod llwyddiannus ledled y DU. Mae'r digwyddiad yn cydnabod ac yn dathlu menywod rhagorol a rhyfeddol sy'n arwain busnesau ledled y DU.  

Beth am enwebu rhywun, neu wneud cais eich hun, a bod yn rhan o grŵp arbennig ac amrywiol o fusnesau sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn menywod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 25 Mai 2018, a’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 1 Mehefin 2018.

Rhoddir y gwobrau yn y rhanbarthau canlynol:

  • Llundain a De Lloegr

  • Swydd Efrog, Gogledd-ddwyrain Lloegr a'r Alban

  • Canolbarth Lloegr

  • Gogledd-orllewin Lloegr, Cymru, Iwerddon ac Ynys Manaw

Bydd enillwyr y gwobrau rhanbarthol yn cael mynd i'r Rownd Derfynol Genedlaethol yn Leeds ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Forward Ladies.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel