Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Galwad i arddangosfa Pafiliwn Bwyd a Diod Cymru - Seafood Expo Global 2016

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal Pafiliwn Bwyd a Diod Cymru yn arddangosfa bwyd môr Seafood Expo Global ym Mrwsel, 26-28 Ebrill 2016.

Seafood Expo Global yw’r digwyddiad masnachu bwyd môr mwyaf yn y byd, lle mae tua 1,700 cwmni o dros 70 o wledydd yn arddangos eu cynnyrch. Mae’r cwmnïau sy’n arddangos yno yn cyflenwi pob math o bysgod, bwyd môr a chynhyrchion neu wasanaethau sy’n gysylltiedig â bwyd môr. Mae tua 30,000 o ymwelwyr yn teithio o 150 o wledydd i hyrwyddo’u busnes yn y digwyddiad tridiau hwn.

Rydym yn awyddus i fynd â grŵp dethol o gynhyrchwyr bwyd môr i’r digwyddiad hwn a gallwn gynnig llwyfan proffesiynol i’r cwmnïau a ddewisir i hyrwyddo’u busnes i'r farchnad bwyd môr ryngwladol. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cymhorthdal o hyd at 70% ar gyfer cost y stondin ynghyd â chymorth gyda chostau teithio a llety, werth hyd at 50% o’r costau hynny.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael lle yn y pafiliwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Bethan Jones, Rheolwr y Gadwyn Gyflenwi a’r Farchnad Bwyd Môr, yn bethan.jones6@cymru.gsi.gov.uk.

Gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu llenwch y ffurflen cysylltu â ni ar-lein.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Chwefror, 2016.

Am fwy o wybodaeth ar y digwyddiad, ewch i wefan Expo Bwyd Môr.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel