Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwahardd ffioedd ychwanegol am daliadau â cherdyn

O 13 Ionawr 2018, ni fydd busnesau yn gallu codi ffi ar gwsmeriaid am ddefnyddio eu cerdyn debyd neu gredyd i dalu am nwyddau neu wasanaethau.

Ar hyn o bryd, gall masnachwyr godi ffi ychwanegol pan fydd rhywun yn talu â cherdyn debyd neu gredyd i gwmpasu cost derbyn taliadau â cherdyn. O dan y rheolau newydd, bydd pob ffi ychwanegol a godir am daliadau â cherdyn yn cael ei gwahardd.  

Fodd bynnag, gall gweithredwyr busnes barhau i wrthod taliadau â cherdyn neu fynnu bod isafswm yn cael ei wario cyn y gellir talu â cherdyn.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel