Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gweithdy Ariannu Horizon 2020

I ddarganfod sut gall eich busnes chi fanteisio ar arian Horizon 2020, ewch i weithdy arloesi ar 23 Tachwedd 2017 yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy.

Gan ganolbwyntio ar yr Offeryn ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig a Banc Busnes Prydain, mae’r Offeryn hwn yn rhoi grantiau rhwng €50,000 a €2.5 miliwn i Fusnesau Bach a Chanolig sydd â syniadau newydd arloesol a chynlluniau ar gyfer cael mynediad i farchnadoedd rhyngwladol, p’un a yw’r cynnyrch yn seiliedig ar ymchwil, technoleg neu arloesedd gwasanaeth.

Mae’r digwyddiad am ddim, ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd. I gael rhagor o wybodaeth ac i fynegi eich diddordeb, ewch i wefan Eventbrite.

 

Share this page: 
Region: