Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwneud eich busnes yn un cyfeillgar i Ddementia - pecyn adnoddau ar gyfer busnesau

I helpu busnesau i ddechrau arni i fod yn sefydliad dementia-gyfeillgar, mae’r Gymdeithas Alzheimer wedi llunio canllaw sy’n cynnwys gwybodaeth am sut mae dementia’n effeithio ar brofiad pobl o ryngweithio â gwahanol sefydliadau. Hefyd mae’n cynnig cyngor, arweiniad a gwasanaeth cyfeirio at adnoddau arfer gorau ychwanegol i helpu busnesau i fod yn fwy dementia-gyfeillgar.

Dyma rai o fanteision busnes bod yn fusnes dementia-gyfeillgar:

  • mantais gystadleuol – mae ymchwil yn dangos bod 83% o bobl sydd â phroblemau gyda’r cof wedi newid eu harferion siopa i ymweld â llefydd sy’n fwy hygyrch (y Gymdeithas Alzheimer, 2013), bydd datblygu i fod yn ddementia-gyfeillgar yn galluogi busnes i gadw ei gwsmeriaid presennol a denu rhai newydd

  • refeniw cynyddol – mae gan 850,000 o bobl ddementia yn y DU, fel arweinydd mewn arferion dementia-gyfeillgar, bydd busnes yn cadw ac yn adeiladu ar ei gwsmeriaid presennol, o blith pobl sy’n byw gyda’r cyflwr a’u gofalwyr, teulu a ffrindiau

  • gwella gwasanaethau cwsmeriaid – bydd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth gynyddol o ddementia’n gwneud staff yn fwy hyderus wrth ddelio â phob cwsmer, bydd ganddynt well dealltwriaeth o sefyllfaoedd posib ac, o ganlyniad, byddant yn gallu darparu gwasanaethau gwell i gwsmeriaid a lleihau nifer y cwynion am faterion tebyg

Am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho copi o’r canllaw, ewch i wefan y Gymdeithas Alzheimer.

I gael gwybod mwy am sut gall eich busnes chi gael effaith bositif yn y gymuned edrychwch ar dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel