Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobr Stelios i entrepreneuriaid anabl yn y DU

Mae’r wobr, sy’n cael ei chynnal gan Stelios Philanthropic Foundation a Leonard Cheshire Disability, yn cydnabod cyflawniadau entrepreneuriaid anabl, a’r heriau unigryw maent yn eu hwynebu. Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw entrepreneuriaid anabl ar fwrdd rheoli, ac sy'n berchen ar unrhyw fusnes yn y DU.

Yn 2016 (dengmlwyddiant y rhaglen), mae’r gwobrau ar agor i bob math o entrepreneuriaeth (gan gynnwys busnesau newydd cyn-refeniw). Gall yr ymgeiswyr:

  • fod yn fusnesau a weithredir gan bobl anabl ac/neu er budd pobl anabl
  • fod yn gyflogwyr y mae eu gweithluoedd yn cynnwys nifer sylweddol o bobl anabl

Mae modd i enillwyr ac ymgeiswyr y gorffennol ailymgeisio.

Mae cyfanswm o £70,000 o wobrau ariannol ar gael. Eleni, bydd yr enillydd cyffredinol yn ennill £30,000 er mwyn datblygu ei fusnes ymhellach. Bydd yr enillydd hefyd yn cael budd o’r sylw sylweddol gan y cyfryngau y mae disgwyl i’r wobr hon ei ddenu. Bydd y pedwar ymgeisydd sy'n cyrraedd y rhestr fer yn ennill £10,000 yr un.

Bydd yr arian yn cael ei ailfuddsoddi ym musnes yr enillwyr. Gall yr enillydd wario’r arian sut bynnag mae’n dymuno, er enghraifft, gallai wneud y canlynol:

  • prynu offer newydd a fyddai'n ei alluogi i gynyddu ei gapasiti cynhyrchu
  • talu am gostau staff newydd er mwyn ehangu’r tîm gwerthu
  • cychwyn gweithredu'n rhyngwladol

Bydd Stelios yn cyflwyno’r wobr i’r enillydd mewn seremoni yn y gaeaf.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Hydref 2016.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Stelios Philanthropic Foundation .

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel