Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau’r Frenhines am Fenter

Mae Gwobrau’r Frenhines am Fenter yn cael eu rhoi am gyflawniadau eithriadol gan fusnesau’r DU.

 Mae 4 categori o wobrau:

  • arloesi
  • masnach ryngwladol
  • datblygu cynaliadwy
  • hybu cyfleoedd drwy symudedd cymdeithasol

Os byddwch yn fuddugol:

  • byddwch yn cael eich gwahodd i dderbyniad Brenhinol ym Mhalas Buckingham a fydd yn cael ei gynnal gan Ei Mawrhydi y Frenhines
  • bydd y wobr yn cael ei chyflwyno i chi yn eich cwmni gan un o gynrychiolwyr y Frenhines, Arglwydd Raglaw
  • byddwch yn gallu arddangos baner Gwobrau’r Frenhines yn eich prif swyddfa, a defnyddio’r arwyddlun ar eich deunyddiau marchnata (er enghraifft ar eich pecynnau, eich hysbysebion, eich offer swyddfa a’ch gwefan)
  • byddwch yn cael Gwarant Benodi a dysgl risial i gofio

Mae am ddim i gystadlu yng Ngwobrau’r Frenhines am Fenter ac fe allwch chi gyflwyno eich cais rhwng 21 Ebrill ac 1 Medi 2018.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel