Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau’r Frenhines am Fenter, 2017

Mae Gwobrau’r Frenhines am Fenter yn wobrau am gyflawniad eithriadol gan fusnesau o’r DU.

Mae’r gwobrau’n agored i unrhyw fusnes o Gymru os yw’r canlynol yn wir amdanynt:

  • yn seiliedig yn y DU – sy’n cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw  
  • yn fenter hunangynhaliol sy’n marchnata ei gynhyrchion neu ei wasanaethau ei hun
  • gallu dangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol cryf 

Mae tri chategori i’r gwobrau:

  • masnach ryngwladol
  • arloesi 
  • datblygu cynaliadwy

Mae modd i fusnesau gyflwyno cais am fwy nag un wobr cyn belled â’u bod yn ateb y gofynion.

Am fwy o wybodaeth ac i gyflwyno cais am wobr, ewch i wefan GOV.UK. Gallwch hefyd lawrlwytho PDF ar y gwobrau.

Dyddiad cau i geisiadau yw canol dydd ar 2 Medi 2016.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel