Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau 2017 y Ffederasiwn Bwyd a Diod

Os yw’ch cwmni chi’n cael sylw fel y gorau yn ei faes, neu os oes gennych chi gydweithwyr gwych sy’n haeddu cael eu cydnabod, gallwch gyflwyno cais ar gyfer Gwobrau 2017 y Ffederasiwn Bwyd a Diod.

Mae’r gwobrau yn prysur ddod yn feincnod rhagoriaeth i’r diwydiant o safbwynt arloesi, cystadleurwydd a thalent, felly gwnewch yn siŵr bod eich cwmni chi’n cael y gydnabyddiaeth genedlaethol mae’n ei haeddu.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i’r canlynol:

  • gweithgynhyrchwyr bwyd a diod

  • adwerthwyr, cynhyrchwyr, tyfwyr a chwmnïau lletygarwch

  • sectorau sy’n gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi bwyd a diod gan gynnwys ymchwilwyr, dosbarthwyr, iechyd, awdurdodau lleol a darparwyr addysg

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener, 31 Mawrth, a chynhelir y seremoni wobrwyo ddydd Iau, 21 Medi, yn The Brewery, Llundain EC1Y 4SD.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Ffederasiwn Bwyd a Diod.

I gael rhagor o help a chanllawiau ar gyfer eich busnes, ewch i’n hadran Bwyd a Diod.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel