Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru 2018

Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru yw'r prif wobrau blynyddol yng Nghymru i gydnabod a dathlu rhagoriaeth ym maes Adnoddau Dynol (AD) ledled y wlad, ac mewn ystod eang o sectorau.

Dyma'r categorïau eleni:

 • seren AD y flwyddyn

 • tîm AD y flwyddyn

 • y defnydd gorau o'r Gymraeg (tîm)

 • y defnydd gorau o'r Gymraeg (unigol)

 • ymgynghorydd AD annibynnol y flwyddyn

 • cyfarwyddwr AD y flwyddyn

 • prentis / cynorthwyydd / hyfforddai AD y flwyddyn

 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – gwasanaethau ariannol / proffesiynol (yn cynnwys cyfreithiol)

 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – sector cyhoeddus / trydydd sector (yn cynnwys cymdeithasau tai, elusennau, addysg)

 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – creadigol (yn cynnwys y celfyddydau)

 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – TG / technoleg

 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau – adeiladu / gweithgynhyrchu / peirianneg

 • y gweithiwr AD proffesiynol gorau - manwerthu, hamdden a thwristiaeth

 • cyflogwr y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 31 Ionawr 2018 a bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ddydd Gwener 23 Mawrth yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Rhwydwaith AD Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel