Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Arwain Cymru 2016 – ar agor nawr ar gyfer enwebiadau

Nod y gwobrau hyn, sy’n cael eu cynnal mewn cydweithrediad â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, yw dathlu arweiniad personol mewn arwain eithriadol yng Nghymru. Mae posib enwebu unrhyw un sydd mewn rôl arwain, ar yr amod eu bod yn gweithio neu’n gwirfoddoli yng Nghymru.

Mae 8 categori yn y gwobrau:

  • arweiniad yn y sector preifat  
  • arweiniad yn y sector cyhoeddus
  • arweiniad yn y sector gwirfoddol a dielw             
  • arweiniad mewn menter gymdeithasol
  • merched sy’n arwain
  • arweiniad ar gyfer y dyfodol
  • arweinydd y genhedlaeth nesaf
  • arweinydd ifanc (14-25)

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau’n cau ddydd Gwener, 11 Mawrth, 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Arwain Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel