Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau BusinessGreen i Arweinwyr 2016

Os ydych chi’n fusnes gwyrdd ac yn arweinydd sy’n arloesi ac yn ysbrydoli, dylech gyflwyno cais am un o’r gwobrau hyn.

Darparwch enghreifftiau manwl o’r prosiectau a’r ymrwymiadau gwyrdd y mae’r sefydliad neu’r unigolyn wedi eu cyflawni, tystiolaeth o’u llwyddiant a gwybodaeth am sut maent yn helpu i arwain y gwaith o ddatblygu’r economi werdd yn ehangach.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl 3 maen prawf cyffredinol, sef - arloesi, cymhwysedd a chystadleurwydd. Gallwch gyflwyno cais ar gyfer un neu ragor o’r categorïau hyn:

  • cynhyrchwr y flwyddyn
  • prosiect seilwaith gwyrdd y flwyddyn
  • prosiect ecosystem y flwyddyn
  • prosiect economi gylchol y flwyddyn
  • gwobr cyflawniad oes
  • prosiect effeithlonrwydd ynni y flwyddyn
  • prosiect gwastraff ac ailgylchu y flwyddyn
  • cwmni cyfreithiol y flwyddyn

Mae gan fusnesau ac unigolion tan ddydd Llun 21 Mawrth i gyflwyno eu ceisiadau.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld y categorïau eraill, ewch i wefan BusinessGreen.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel