Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau Busnes Gwledig 2018

Nod y Gwobrau Busnes Gwledig yw cydnabod busnesau sy’n gweithredu ar draws y sector gwledig.

Bydd y Gwobrau ar gael yn rhanbarthol yn 2018 a chaiff digwyddiadau eu cynnal yng Nghymru ac yng Ngogledd, Dwyrain, Canolbarth, De-ddwyrain a De-orllewin Lloegr. Bydd yr enillwyr rhanbarthol yn cael eu cyhoeddi mewn 6 seremoni ledled y wlad drwy gydol mis Hydref 2018.

Yna bydd enillydd pob categori’n cyrraedd y Rownd Derfynol Genedlaethol lle byddant yn cystadlu i gyrraedd y brig yn y Categori Cenedlaethol - y  gorau o’r goreuon ym mhob categori.  Caiff y Rownd Derfynol Genedlaethol ei chynnal mewn seremoni ddiwedd Chwefror 2019.

Dyma'r categorïau:

 • busnes gwledig newydd gorau

 • prosiect arallgyfeirio gwledig gorau

 • busnes manwerthu gwledig gorau

 • busnes gweithgynhyrchu gwledig gorau

 • busnes gwasanaethau proffesiynol gwledig gorau

 • busnes gwledig gorau o safbwynt creadigol neu’r cyfryngau

 • prosiect cymunedol neu fenter gymdeithasol wledig y flwyddyn

 • busnes twristiaeth gwledig gorau

 • busnes gweithgareddau awyr agored neu hamdden gwledig gorau

 • busnes addysg neu hyfforddiant gwledig gorau

 • busnes bwyd gwledig gorau

 • busnes diod gwledig gorau

 • gweithiwr gwledig y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Mai 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwobrau Busnes Gwledig.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel