Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Gwobrau Busnes Yfory i Entrepreneuriaid Ifanc

Mae Ymddiriedaeth y Tywysog a NatWest wedi lansio Gwobrau Busnes Yfory sydd â’r nod o helpu entrepreneuriaid ifanc sy’n sefydlu busnes neu’n mynd â’u busnesau i’r lefel nesaf.

Bydd y Gwobrau’n dathlu’r effaith gadarnhaol y gall dechrau busnes ei chael ar unigolyn, eu cymuned neu ar faterion cynaliadwyedd a’r amgylchedd.

Bydd pob un o’r tri enillydd yn cael y gwobrau canlynol:

  • £3,000 i'w fuddsoddi yn y busnes
  • tlws Gwobrau Busnes Yfory
  • gwahoddiad a thaith i ginio rhwydweithio busnes
  • sesiwn fentora un-i-un gyda rhywun llwyddiannus ac adnabyddus o fyd busnes
  • gweithdy gan Bloomberg ar arloesi ym myd busnes
  • sesiwn wedi’i theilwra ar gyllid busnes gan fancio busnes NatWest
  • trafodaeth ag E-Spark ynglŷn â mentoriaeth bellach neu gyfleoedd i gyflymu’r busnes

Gall busnesau mewn unrhyw faes, gan gynnwys technoleg, y diwydiannau creadigol a’r rhai sy’n canolbwyntio ar wella’r amgylchedd, ac sydd wedi cael cymorth i ddechrau’r busnes gan Ymddiriedolaeth y Tywysog yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf, wneud cais.

Gellir cyflwyno ceisiadau i’r Gwobrau tan 30 Awst 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth y Tywysog.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel