Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnesau Bach Prydain 2018

Mae Gwobrau Busnesau Bach Prydain yn cydnabod unig fasnachwyr, microfusnesau a chwmnïau bach gorau’r genedl - yn ogystal â’r darparwyr gwasanaethau a’r cynghorwyr sy’n eu cefnogi nhw.

Dyma gategorïau'r gwerthwyr:

 • darparwr meddalwedd cyfrifyddu y flwyddyn

 • cynghorydd cyfrifon a threthi y flwyddyn

 • darparwr cyllid amgen y flwyddyn

 • cyfrif banc busnes y flwyddyn

 • darparwr benthyciadau busnes y flwyddyn

 • darparwr yswiriant y flwyddyn

 • darparwr technoleg y flwyddyn

 • darparwr gweithfan y flwyddyn

Dyma gategorïau'r Busnesau:

 • amharwr y flwyddyn

 • llwyfan e-fasnach y flwyddyn

 • allforiwr y flwyddyn

 • microfusnes y flwyddyn

 • eiriolwr busnesau bach y flwyddyn

 • busnes bach y flwyddyn

 • unig fasnachwr y flwyddyn

 • entrepreneur ifanc y flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 25 Mehefin 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwobrau Busnesau Bach Prydain.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel