Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnesau Cychwynnol Cymru

Mae Gwobrau Busnesau Cychwynnol Cymru wedi cael eu lansio er mwyn cydnabod a dathlu llwyddiannau busnesau newydd ledled Cymru. 

Noddir y gwobrau gan NatWest Entrepreneurial Spark, a byddant yn wahanol i nifer o wobrau eraill yng Nghymru. Am y tro cyntaf erioed, bydd yn seremoni wobrwyo ar gyfer busnesau cychwynnol yn unig  - busnesau sydd wedi dechrau masnachu ar 1 Mai 2013 neu ar ôl hynny. Mae nifer o noddwyr y categorïau yn gwmnïau llwyddiannus o Gymru a oedd yn fusnesau cychwynnol eu hunain un tro, ac sy’n gwerthfawrogi gwaith caled ac ymrwymiad nifer fawr o entrepreneuriaid wrth iddynt ddechrau eu busnesau.

Mae 14 categori sector sy’n cynnwys:

  • creadigol a digidol
  • technoleg
  • gwyddorau bywyd
  • adwerthu
  • hamdden a thwristiaeth

Bydd pawb sy’n ymgeisio’n cael eu cynnwys yn awtomatig ar gyfer y pedair gwobr ranbarthol:

  • Prifddinas Caerdydd
  • Bae Abertawe
  • Gogledd Cymru
  • Cymru Wledig

Cyhoeddir yr enillwyr mewn digwyddiad anffurfiol yn Depot, Caerdydd, ar ddydd Gwener 16 Medi 2016.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 5pm ar ddydd Gwener 1 Gorffennaf 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y Gwobrau, ewch i wefan  Gwobrau Busnesau Cychwynnol Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel