Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Busnesau Cyfrifol Cymru 2018

Mae Gwobrau Busnesau Cyfrifol blynyddol Cymru a’r Cinio Gala’n cydnabod ac yn dathlu goreuon y byd busnes; y rhai sy’n gwneud gwahaniaeth positif i heriau'r genedl. 

O greu cysylltiadau cryfach â chymunedau i ymgorffori llesiant mewn gweithleoedd; o gefnogi pobl i gyflogaeth i arwain y ffordd ar reolaeth gynaliadwy ar adnoddau, mae’r Gwobrau’n gyfle i gyflogwyr gael eu cydnabod fel rhai o gwmnïau mwyaf cyfrifol Cymru.

Mae wyth categori’n rhan o Wobrau Busnesau Cyfrifol Cymru 2018.

Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

Categorïau cwmnïau cyfan:

  • busnes mawr cyfrifol y flwyddyn Cymru

  • busnes bach a chanolig cyfrifol y flwyddyn Cymru 

Categorïau mater busnes cyfrifol:

  • gwobr addysg Cymru

  • gwobr partneriaeth gymunedol Cymru

  • gwobr amgylchedd Cymru

  • gwobr datblygu talent Cymru

  • gwobr effaith gwirfoddoli yng Nghymru

  • gwobr llesiant yn y gwaith yng Nghymru

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw hanner dydd ar 23 Chwefror 2018 ac mae’r Cinio Gala’n cael ei gynnal ym mis Mehefin 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Busnes yn y Gymuned.

Cewch wybod am fanteision bod yn fusnes cyfrifol drwy fynd i dudalennau Busnesau Cyfrifol Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel