Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn, Sefydliad y Cyfarwyddwyr 2016

A hoffech chi wneud cais neu enwebu cyfarwyddwr yn eich busnes neu o’ch rhwydwaith busnes? Mae Gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn dathlu llwyddiant ac yn tynnu sylw at arweinwyr busnes ysbrydoledig.  Mae’r gwobrau yn agored i unigolion sydd naill ai ar lefel uwch-reolwr neu gyfarwyddwr.

Dyma rai o gategorïau’r gwobrau:

  • cyfarwyddwr ifanc y flwyddyn
  • cyfarwyddwr mewn menter gymdeithasol neu mewn elusen
  • cyfarwyddwr mewn busnes teuluol
  • gwobr talent ac arloesedd
  • cyfarwyddwr sy’n arwain ym maes cyfrifoldeb corfforaethol

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw 29 Chwefror 2016 a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau uniongyrchol yw 31 Mawrth 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel