Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Cynnal Cymru

Mae’r ceisiadau a’r enwebiadau yn awr yn agored i unrhyw fusnes, sefydliad neu unigolyn a fedr ddangos effaith ac ymagwedd gadarnhaol tuag at ddatblygu cynaliadwyedd o fewn eu busnes neu  eu cymuned.

Eleni gofynnir i ymgeiswyr ddweud stori am brosiect neu weithgaredd a lansiwyd neu a gwblhawyd yn y flwyddyn a aeth heibio sy’n dangos sut yr ydych chi neu eich sefydliad yn cwrdd ag 1 neu ragor o’r 7 Nod Llesiant, a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Mae 10 categori o wobrau:: 

 • Busnes Cynaliadwy
 • Eiriolydd Cynaliadwyedd
 • Grŵp Cymunedol Cynaliadwy
 • Addysg Uwch/Bellach
 • Arloesedd Cynaliadwy
 • Gwasanaeth Cyhoeddus Cynaliadwy
 • Ysgol Gynaliadwy
 • Menter Gymdeithasol Gynaliadwy
 • Canolfan Cynaliadwy
 • Eiriolydd Ifanc Cynaliadwyedd

   

Bydd rhestr fer o 3  terfynydd o bob categori’n cael eu dethol cyn symud ymlaen i bleidlais gyhoeddus. . Mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech gael unrhyw wybodaeth neu gyngor am unrhyw gais. 

Estynnwyd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i 22 Gorffennaf, 2016.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i adran Dyfarniadau wefan Cynnal Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel