Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Cynnyrch delicious

Mae'r cylchgrawn delicious. wedi lansio ymgyrch i ddathlu bwydydd gorau Prydain a’r bobl sydd yn eu cynhyrchu.

Mae delicious yn chwilio am arwyr lleol cudd y wlad - y ffermwyr, y pysgotwyr, y cigyddion, a'r crefftwyr, o ben pellaf yr Alban i waelodion Cernyw, sy’n cynhyrchu stoc ar gyfer ein marchnadoedd bwyd, cyflenwi ein bwytai, ac yn llenwi ein siopau fferm â chynhwysion o safon sy’n ein hysbrydoli wrth goginio.

Rhaid i’r busnes sy’n cael ei enwebu a’i gynnyrch fod ar gael ar lefel genedlaethol (adwerthu, archebion drwy'r post, ar-lein) neu fod ar gael yn y rhanbarth mae’n cael ei gynhyrchu ynddo. Rhaid i berchnogion y busnes fod ym Mhrydain.

Mae enwebiadau ar-lein ac enwau’n cael eu derbyn o nawr hyd at 1 Mawrth 2016.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwobrau, gan gynnwys y meini prawf, rhanbarthau, paneli beirniaid a'r ffurflen gystadlu, ewch i wefan cylchgrawn delicious.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel