Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gwobrau Design Week 2016

Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod y gwaith gorau ym maes dylunio masnachol ac yn ei wobrwyo; o frandio i ddylunio mewnol, ac o ddylunio cynnyrch i waith rhyngweithiol.

Bydd y prosiectau buddugol yn mynd mynd ymlaen i gystadlu am y wobr o fri am y Gwaith Gorau. Mae 19 o gategorïau dylunio, gan gynnwys:

  • gosodiadau digidol
  • dylunio cynnyrch (i ddefnyddwyr ac i ddiwydiannau)
  • dylunio hunaniaeth
  • dylunio y tu mewn i safleoedd adwerthu
  • dylunio dodrefn
  • cyfathrebiadau print

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 9 Mawrth, a chyhoeddir yr enillwyr yng nghinio dathlu Gwobrau Design Week ar 14 Mehefin 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y gwobrau, ewch i’r wefan: Design Week Awards.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel