Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Her Arloesi Agored Nokia 2016

Mae Her Arloesi Agored Nokia (Nokia Open Innovation Challenge) 2016 yn chwilio am dechnolegau modern, y syniadau mawr nesaf, a modelau busnes newydd ym maes y Rhyngrwyd Pethau (IoT). Mae’r gystadleuaeth ar agor i arloeswyr, rhai sydd yn dechrau arni, a sefydliadau ar draws y byd sy’n datblygu technolegau’r dyfodol. 

Gallech gyflwyno technoleg newydd, model busnes, neu gyfuniad o’r ddau a fydd yn helpu i wella bywydau.

Bydd y 15 tîm gorau yn cael cymryd rhan mewn gweithdy 2 ddiwrnod ac yn mynd i’r seremoni wobrwyo ym Mharis ym mis Hydref. Bydd y rheini sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael cyfle i ymuno â Rhaglen Sbarduno Arloesedd Nokia.

Bydd pob tîm yn cael gwobr o hyd at  €100,000 i ddatblygu, ynghyd â’r canlynol:

  • cyfleoedd i fuddsoddi
  • hwb technolegol yn sgil mynediad at gynnyrch, gwasanaethau ac adnoddau Nokia
  • cyfle i gyd-greu gyda chynlluniau mentoriaeth a hyrwyddwyr Nokia
  • gwasanaeth ymgynghori a chymorth wedi'i deilwra ar eich cyfer chi

Mae’n rhaid i ymgeiswyr allu dangos prototeip gweithredol o’u syniad.

Mae modd cyflwyno’r cynlluniau arloesol hyd at 15 Awst 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Nokia.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel