Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Hwb Menter Wrecsam yn agor yn swyddogol ar gyfer busnes

Mae Hwb Menter Wrecsam bellach ar waith, a'i nod yw cefnogi 100 o fusnesau newydd a chreu 260 o swyddi yn ei ddwy flynedd gyntaf. Dros gyfnod o ddwy flynedd, bydd y cynllun peilot hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau o leiaf £1 miliwn o fuddsoddiad preifat ar gyfer ei aelodau, yn ogystal â meithrin cymuned o entrepreneuriaid a fydd yn hybu'r economi leol.    

Bydd yr Hwb newydd yn gweithredu fel adnodd cymunedol, gan ddod â phobl leol a busnesau at ei gilydd mewn lle creadigol a chydweithredol, a bydd yn canolbwyntio ar gefnogi busnesau newydd a chreu swyddi yn ardal Wrecsam.

Mae'r Hwb yn awr yn gwahodd ceisiadau am un o'i 20 o leoedd llawn amser wedi eu cyllido. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael popeth fyddan nhw ei angen i dyfu a lansio, gan gynnwys cefnogaeth fentora un i un a desg lawn amser am 12 mis.

Am ragor o wybodaeth, trowch at dudalennau Hwb Menter Wrecsam neu ffoniwch Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel