Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hyrwyddwyr y sector anabledd ar gyfer 2018 - angen arweinyddion busnes

Ydych chi’n arweinydd busnes? Ydy hygyrchedd yn bwysig iawn i chi? Ydych chi am annog newid diwylliant ymhlith busnesau’r DU? Os felly, gallech chi fod yn un o Hyrwyddwyr nesaf y Sector Anabledd.

Mae’r Swyddfa Materion Anabledd yn chwilio am bobl fusnes i hyrwyddo hygyrchedd cynhyrchion a gwasanaethau i bobl anabl yn y sectorau canlynol:

  • trenau
  • technoleg
  • yswiriant
  • ffasiwn
  • hamdden - tafarndai, bwytai ac ati
  • y celfyddydau a diwylliant - er enghraifft theatr, sinema, amgueddfeydd

Rhaid i chi lenwi a chyflwyno eich datganiad diddordeb yn y swydd erbyn hanner nos ddydd Sul 28 Ionawr 2018. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel