Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Innovate 2016

Cyflwynir y digwyddiad blaenllaw hwn gan UKTI ac Innovate UK, a dyma’r arddangosfa ryngwladol ar gyfer arloeswyr. Mae’n gyfle ichi gysylltu â phartneriaid ymchwil, cyfleoedd i allforio a buddsoddwyr a allai helpu eich busnes i dyfu.

Yn ogystal ag arddangos doniau arloesi’r D.U., bydd Innovate 2016 yn cynnwys siaradwyr ysbrydoledig, gweithdai ymarferol a seminarau’n canolbwyntio ar allforio, cyfarfodydd un-i-un gydag arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd ac ardal gymorth i fusnesau.

Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Gynhadledd Manchester Central, Windmill Street, Manceinion M2 3GX ar 2 a 3 Tachwedd, 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Innovate UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel