Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Innovate UK – gwnewch gais am gyllid busnes

Gall busnesau yn y DU wneud cais am gyfran o £25 miliwn i weithio ar dechnolegau arloesol a gwasanaethau a chynhyrchion yn y dyfodol.

Gellir cyflawni prosiectau mewn amrywiaeth o feysydd yn cynnwys:

  • technolegau newydd fel bioffilmiau, cynaeafu ynni, graffîn a delweddu

  • technolegau digidol

  • electroneg, synwyryddion a ffotoneg

  • roboteg a systemau awtonomaidd

  • dylunio ac economi greadigol

  • rhaglenni’r gofod

Y nod yw cefnogi technolegau sydd â’r potensial i drawsnewid marchnadoedd masnachol neu a allai wneud gwahaniaeth i dwf economaidd y DU ar draws llawer o sectorau gwahanol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd 8 Tachwedd 2017.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel