Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Lansio Gwobrau Hyfforddiant newydd y Dywysoges Frenhinol

Gwahoddir ceisiadau am gyfres newydd o wobrau a ddyfeisiwyd i gydnabod cyflogwyr yn y Deyrnas Unedig sy’n cysylltu dysgu a datblygu’n uniongyrchol i berfformiad eu busnes. 

Mae’r gwobrau'n rhoi cyfle rhagorol i gydnabod busnesau o bob maint a math am eu dulliau rhagorol o ddarparu hyfforddiant.

Nid oes raid talu am ymgeisio ac mae Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol yn rhoi adborth ar bob cais fel bod busnesau’n gallu cryfhau eu strategaethau hyfforddiant.

Mae’r gwobrau’n cael eu darparu am y tro cyntaf eleni gan y City & Guilds Group, sy’n arwain ar ddatblygu sgiliau’n fyd-eang.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Ebrill 2016.

I gael gwybod mwy am sut i ymgeisio ewch i wefan y City & Guilds Group yn.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel