Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Marchnad Deithio’r Byd – rhwng 5 Tachwedd a 7 Tachwedd 2018

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyrwyddo eich busnes i’r fasnach deithio ryngwladol yn cynnwys cwmnïau teithio ac asiantaethau teithio?

Dewch yn llu i Farchnad Deithio'r Byd, y prif ddigwyddiad byd-eang ar gyfer y diwydiant teithio, rhwng 5 Tachwedd a 7 Tachwedd 2018 yng nghanolfan ExCel, Llundain. 

Mae arddangos ym Marchnad Deithio’r Byd yn gyfle unigryw i gyfarfod, rhwydweithio, trafod a chynnal busnes gyda mwy na 50,000 o bobl broffesiynol ym maes teithio rhyngwladol, o dros 38 o sectorau o’r diwydiant teithio.  Mae Croeso Cymru wedi sicrhau lle ar gyfer partneriaid o Gymru ar stondin UKinbound, sydd mewn lleoliad gwych ar flaen Neuadd y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.  

Mae cyfraddau is ar gael nawr ar gyfer pod partneriaid (cymhorthdal o 50% ar gyfer costau stondinau i gyflenwyr twristiaeth o Gymru, yn amodol ar reoliadau de minimis). 

Y dyddiad cau ar gyfer archebu pod partneriaid yw 11 Mehefin 2018.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu Pod, ewch i dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel