Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Newidiadau cofrestru a ffioedd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Mae’r ffioedd mae’n rhaid i reolyddion data eu talu i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn newid.

O dan y Ddeddf Diogelu Data bresennol, mae’n rhaid i sefydliadau sy’n prosesu gwybodaeth bersonol roi gwybod i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth eu bod yn rheolyddion data (oni bai fod eithriad). Mae hyn yn golygu egluro pa ddata personol maen nhw’n ei gasglu a beth fyddan nhw’n ei wneud gydag ef. Rhaid iddyn nhw hefyd dalu ffi i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ar sail eu maint.

Pan ddaw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ym mis Mai 208 ni fydd yn rhaid rhoi gwybod i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn yr un ffordd.

Serch hynny, mae darpariaeth yn yn Neddf yr Economi Ddigidol yn golygu y bydd yn dal yn rhaid i reolyddion data dalu ffi diogelu data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Bydd y system ffioedd diogelu data newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2018 a dyma fydd y ffioedd newydd:

  • Haen 1 – Busnesau bach a chanolig nad ydynt yn prosesu llawer iawn o ddata – ffi flynyddol hyd at £55

  • Haen 2 – Busnesau bach a chanolig sydd yn prosesu llawer iawn o ddata – ffi flynyddol hyd at £80

  • Haen 3 - Busnesau mawr - ffi flynyddol hyd at £1000

  • Ffi ychwanegol ar gyfer marchnata uniongyrchol - ffi o £20

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel