Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Newidiadau i ffioedd patent ar 6 Ebrill 2018

Ar 6 Ebrill 2018 mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno nifer o newidiadau i’r ffioedd ar gyfer gwneud cais am warchodaeth i batent ac adnewyddu patentau a ddyfarnwyd. Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) wedi paratoi tabl ac arweiniad cryno fel bod busnesau’n gallu dod yn gyfarwydd â’r newidiadau i’r ffioedd cyn iddynt gael eu cyflwyno.                     

Dylai cwsmeriaid sy’n dymuno gwneud taliadau cyn cyflwyno’r ffioedd newydd nodi bod yr IPO ar gau ar gyfer busnes ddydd Llun 2 Ebrill 2018 gan fod y dyddiad hwn yn wyliau cyhoeddus yn y DU.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel