Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Peidiwch â cholli’r dyddiad cau i gofrestru ar gyfer Hunanasesiad

Os ydych am gyflwyno’ch ffurflen dreth Hunanasesiad am y tro cyntaf mae’n rhaid i chi gofrestru cyn 5 Hydref 2016.

Drwy lenwi’ch ffurflen ar-lein mae gennych fwy o amser i’w chyflwyno.

Os nad ydych yn siŵr a oes angen i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesid gallwch wirio ar wefan GOV.UK 

I gael mwy o wybodaeth am Hunanasesiad gallwch wylio fideo byr ar YouTube.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel