Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhaglen Cefnogi Digwyddiadau

Mae VisitBritain wedi lansio Rhaglen Cefnogi Digwyddiadau 4 blynedd sy'n cynnig arian ac eiriolaeth i helpu diwydiant digwyddiadau busnes rhyngwladol y DU i dyfu a datblygu. 

Mae’r rhaglen ar agor i Sefydliadau Rheoli Cyrchfannau neu ganolfannau a threfnwyr digwyddiadau sy'n cydweithio â Sefydliadau o'r fath. 

Gall sefydliadau wneud cais am gymorth heb fod yn ariannol hefyd, cymorth sy’n cynnwys cefnogaeth gan eiriolwyr, fel gweinidogion y llywodraeth, cenadaethau diplomyddol tramor, Masnach a Buddsoddi y DU a dylanwadwyr eraill.

Mae cymorth ariannol tymor byr ar gyfer 2016/17 ar agor tan 16 Medi 2016.

Gellir derbyn ceisiadau am gymorth heb fod yn ariannol a chymorth ariannol posib yn y dyfodol drwy’r amser. Mae modd cyflwyno ymrwymiadau ymlaen llaw ar gyfer cymorth ariannol yn 2017/18 tan 15 Hydref 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan VisitBritain

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel