Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhaglen prentisiaethau peirianneg

Mae angen deugain prentis newydd i ymuno â rhaglen prentisiaeth peirianneg nodedig y Manufacturing Technology Centre (MTC) ym mis Medi.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn meithrin sgiliau angenrheidiol i helpu i wneud yn siŵr bod y maes gweithgynhyrchu ym Mhrydain yn aros yn gystadleuol mewn marchnadoedd byd-eang.  Byddant yn cael eu hyfforddi gyda’r dechnoleg ddiweddaraf ac yn dysgu ochr yn ochr ag arbenigwyr blaenllaw a phartneriaid academaidd.

Bydd y criw newydd o egin beirianyddion yn dilyn yr un llwybr â’r 97 o brentisiaid sydd eisoes yn cymryd rhan yn rhaglen hyfforddiant uwch y ganolfan ym maes peirianneg. Mae prentisiaethau yn y ganolfan yn rhoi hyfforddiant i’r ymgeiswyr ar egwyddorion a sgiliau peirianneg sylfaenol yn ogystal â thechnegau gweithgynhyrchu uwch. Drwy wneud hyn, bydd yr unigolion yn cael y sgiliau angenrheidiol i weithio mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau gweithgynhyrchu a digidol modern.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn meithrin sgiliau yn y disgyblaethau craidd, gan gynnwys:

  • Defnyddio peiriannau Rheoli Rhifol Cyfrifiadurol (CNC) – gan gynnwys Cynllunio drwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD) ac argraffu 3D uwch
  • Technoleg awtomatiaeth ddeallus – gan gynnwys robotiaid, gyriadau a thechnoleg synwyryddion
  • Mesureg – mesur ac archwilio deunyddiau, cynnyrch, Peiriannau Mesur Cyfesurynnol (CMM) gan gynnwys sganio 3D

Bydd y sgiliau hyn yn rhoi'r sylfaen ar gyfer gyrfa llawn cyffro a boddhad ym maes peirianneg.

Bydd y rheini sy'n cael eu recriwtio yn cael cyfle i weithio ar eu prosiectau datblygiad personol eu hunain er mwyn adeiladu ar eu sgiliau ac ymarfer yr hyn maent wedi'i ddysgu.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ymgeisio am un o’r prentisiaethau gyda'r MTC, ewch i GetMyFirstJob.co.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Manufacturing Technology Centre hefyd.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel