Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Eiddo Deallusol i fusnesau drwy e-bost

Email Updates

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol wedi dechrau ymgyrch gyfathrebu wedi’i hanelu at fusnesau bach a chanolig. Y nod yw helpu cwsmeriaid busnes i ddeall effaith ariannol diogelu eu heiddo deallusol.

Mae eiddo deallusol yn arbennig o bwysig i fusnesau newydd nad ydynt o bosibl yn gwybod beth yw eu hawliau na'r risgiau ariannol i’w cynhyrchion a’u brandiau.

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gofyn i fusnesau gymryd camau gweithredu syml a chadarnhaol i wneud yn siŵr eu bod yn diogelu eu gwaith. 

I gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau cliciwch yma.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel