Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sioeau Awtistiaeth Cymru 2017

Bydd Sioeau Awtistiaeth Cymru yn darparu mynediad wyneb yn wyneb at y gwasanaethau, yr adnoddau a’r darpariaethau sydd ar gael i helpu unigolion a theuluoedd sy'n byw gydag awtistiaeth, ynghyd â'r gweithwyr proffesiynol sy'n eu cefnogi.

Mae cyfleoedd i fudiadau, grwpiau cymorth, busnesau a phob math o wasanaethau arddangos a noddi’r sioeau, sy'n darparu gostyngiadau hael ar gyfer y 3ydd sector a grwpiau nid-er-elw fel y gallant gymryd rhan.

Bydd y sioeau yn dechrau yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 28 Medi 2017 gyda sioeau mwy lleol o gwmpas Cymru yn ystod 2018, gan ddarparu mynediad lleol at wasanaethau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Sioeau Awtistiaeth Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel