Welsh Government

Yn anffodus, mae gennym broblem technegol gyda'n system teleffon. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa hon.

Technoleg, gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh)

Conversion pixel