Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Uwchgynhadledd Twf Hafren - Ionawr 2018

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i ddiddymu Tollau Hafren erbyn diwedd 2018. 

Bydd y digwyddiad yn dod â busnesau, awdurdodau lleol ac academyddion ynghyd i fanteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil diddymu Tollau Hafren.

Caiff yr Uwchgynhadledd ei chynnal ar 22 Ionawr 2018 yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd.

Cofrestrwch yma i ddod i Uwchgynhadledd Twf Hafren er mwyn gweld sut byddwch chi ar eich ennill.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel